Главно меню:

Бизнес нужди

Dreem е документно-ориентирана система, в която всяка транзакция се отразява с документ в системата. Някои видове документи, който могат да се създават в Dreem са:

  • Документи за покупка/продажба
  • Фактури за покупка/продажба
  • Кредитни/дебитни извести
  • Складови документи
  • Касови ордери
  • Банкови извлечения
  • Счетоводни статии
  • Разчетно-платежни ведомости

Системата групира и анализира данните от документите и визуализира разнообразни справки за оператори и мениджмънта, по периоди, контрагенти, продукти, групи, поделения и др.