Главно меню:

Групиране на потребители по роли

Системата за сигурност в Dreem позволява на различните потребители да се предостави фокусиран набор от функционалности, които касаят бизнес процесите за тяхната длъжностна характеристика. По същия начин, чрез санкциониран достъп до данните, потребителите могат да се концентрират върху информация, отнасяща се за тяхната локация или експертиза.