Главно меню:

Интегрирано решение

Dreem включва функционалности за финансово управление, складово стопанство, управление на продажбите, планиране на покупките, счетоводна отчетност, човешки ресурси, дълготрайни активи и др., които си взаимодействат по оптимално интегриран начин. Системата съхранява данните в структуриран вид в база данни под Microsoft SQL сървър и позволява с лекота да се споделят документи и номенклатури между различните функционалности. С централизирания подход анализирането на данните става цялостно и от различни бизнес аспекти, и позволява на управителите да взимат най-ефективни бизнес решения.