Главно меню:

Интегрирана POS система

POS системата към Dreem дава възможност за обособяване на front-office работни места тип киоска или каса в магазин за продажба на дребно. Системата е с изключително опростен и удобен дизайн за работа с баркод скенери и фискални принтери, с основна функция издаване на продажби на крайни клиенти. Работи с номенклатура баркодове на продукти и контрагенти, извлечена от back-office система Dreem и съхранена в локална sqlite база данни. Може да издава фактури тип “бензиностанция” на касови бележки, обработва бонус точки чрез клиентски карти и др. Поддържа всички видове задължителни дневни и месечни отчети на фискалния принтер.