Главно меню:

Допълнителни връзки

За по-подробно запознаване с POS системата изтеглете Ръководство на потребителя (PDF).

За примерни екрани от системата вижте инструкции за работа с Dreem.

За въпроси относно Dreem и POS системата посетете форумите на unicontsoft.com.

За последни версии на системата посетете център за изтегляне на unicontsoft.com.

Униконт Софт ООД

бул. Ген. Тотлебен, № 85-87
София 1606

Тел. (02) 952 35 11
Факс (02) 952 35 95
e-mail: support@unicontsoft.com
www.unicontsoft.com