Главно меню:

Нива на бизнес аналитичност

Dreem предоставя поглед върху бизнес процесите от най-ниско оперативно ниво (издаване на документи) до най-високо управленско ниво (трендове и анализ по години). Системата е изключително удобен инструмент за операторите за извършване на тяхната непосредствена ежедневна работа — издаване на документи за транзакции на стоки, услуги и пари, както и за средния мениджмънт за управление и контрол по поделения и складове, както и за висшия мениджмънт за взимане на стратегически решения на база анализ на реални данни от живота на компанията.